Další

Vyberte si co Vás právě zajímá

Lokalita

Téma

Aktivita

Parametry tras

Období návštěvy

Autor

Autorská práva

Veškeré texty i obrazový obsah článků uveřejněných na těchto stránkách i v tištěném časopisu NaCestu jsou autorskými díly, chráněnými podle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon) v platném znění.

Svolení autorů k užití těchto děl sdělováním veřejnosti (zpřístupňováním způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí) - § 18 odst. 1 a 2 AZ – a rozmnožováním a rozšiřováním - § 13 a § 14 AZ – má výhradně Vlastivědný ústav, z.ú.

Uživatelé www stránek nacestu.cz a čtenáři časopisu NaCestu jsou oprávněni pouze ke konzumaci (čtení, prohlížení) těchto děl pro jejich osobní potřebu.

Vlastivědný ústav, z.ú. spolu s Literou Plzeň, s.r.o. a s ANT studiem, s.r.o. aktivně zjišťují, zda nedošlo k užití výše uvedených autorských děl jiným než výše popsaným, tj. neoprávněným způsobem.

Při každém zjištění, že k neoprávněnému užití došlo, budou podniknuty veškeré kroky k vymožení dodatečné odměny za neoprávněné užití díla (zahrnující i obvyklou sankční složku), případně i všechny další kroky k odstranění protiprávního stavu.