Další

Vyberte si co Vás právě zajímá

Lokalita

Téma

Aktivita

Parametry tras

Období návštěvy

Autor

Inzerce

Na webu nacestu.cz i v časopisu NaCestu je možné umístit na vymezené ploše placenou inzerci.

V časopisu je k dispozici celostrana, půlstrana svislá i vodorovná, čtvrtina a osmina strany.
Kromě velikosti plochy lze zvolit i umístění celé strany na zvláště viditelnou pozici – druhou a čtvrtou (zadní) stranu obálky a první stranu vnitřku.
Inzerentům je k dispozici PDF "brožurka" s podrobnými údaji o jednotlivých formátech reklamy, potřebnými pro grafiky, a samozřejmě i ceník - napište si o ně na obchod@literaplzen.cz.

Na webu je k dispozici jednak banner za jedním či více vybranými články o rozměru 770x150 pixelů, jednak placený článek, jehož text i obrazový doprovod si dodá klient, a který se objeví v samostatné sekci na homepage a posléze je stále vyhledatelný stejným způsobem (podle stejných druhů metadat + fulltextově + na mapě) jako autorské články, pouze je označen jako komerční. Ceny jsou uvedeny ve výše zmíněném ceníku.

Zájemci o objednání inzerce se mohou obrátit na Literu Plzeň, s.r.o. (obchod@literaplzen.cz, 608 238 626).

Inzerci zvláště doporučujeme poskytovatelům služeb a prodejcům zboží

  • souvisejících s poznávacím cestováním po Česku a příhraničí – ubytování, stravování, volnočasové aktivity
  • souvisejících s pohybem vlastní silou – pěšky, na kole, na běžkách, na lodi, na koni...
  • souvisejících s pobytem v přírodě.

Nelze v souvislosti s inzercí požadovat žádné zásahy do autorských článků ani jiné ovlivňování autorské tvorby. Umožňujeme pouze umístění inzerce na vymezených plochách, nebo umístění celých P.R. článků, které ale jsou jako takové výrazně označeny.